QUÊ HƯƠNG


ANH ĐI ANH NHỚ QUÊ NHÀ 
NHỚ AO RAU MUỐNG NHỚ CÀ DẦM TƯƠNG

ANH đi một sớm thu về
ĐI không giả biệt lời thề hẹn ai
ANH đi không hẹn ngày mai
NHỚ người em gái nương khoai quê nhà
QUÊ hương bỏ lại mù xa
NHÀ trông mẹ đợi anh ra sa trường
NHỚ ai phụ giúp mảnh vườn
AO bèo rau muống người thương trông chờ
RAU vườn chăm sóc bơ vơ
MUỐNG cây em hái trông chờ anh ơi
NHỚ chiều thu ấy bồi hồi
CÀ non chấm mắm cùng ngồi nhau ăn
DẦM mưa dãi nắng bao năm
TƯƠNG phùng gắng đợi đêm nằm thở than

Trịnh Quang Chiếu

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual