TRE QUÊ HƯƠNGTre làm nên lịch sử, 
Từng chống giữ quê hương 
Xanh xanh bao bọc xóm nương, 
Đong đưa rộn ràng đưa tiễn. 
Khí giới ngăn chận quân thù, 
Hiên ngang biến thành chông gậy. 
Phất cờ theo gió phẩy, 
Chứng nhân bao đổi thay 
‘Nêu’ cao trong ngày Tết, 
Nổ to như pháo đại, . 
Tầm phổng mà dẻo dai, 
Không rỉ rêu. mốc sét.

Gai đâm nhức tim gan, 
Nhắc ta luôn tỉnh thức. 
Phấn trắng điểm tô lòng trung trực. 
Dù chết quyết không than (1)
Đốt tiêu thành tro bụi. 
Mắt vẫn trừng trừng, 
Chí khí hừng hừng,

Bất khuất anh hùng, 
Râu còn tua tủa.                                    Tượng bằng gốc rể tre


Lá thay kèn thúc quân ra trận,(2) 
Thẳng ngay đương đầu vũ bão, 
Ngả nghiêng uốn mình không gãy đổ. 
Đuông to béo bổ, 
Vi vút tiếng rít roi cương                                         Đuông tre
Xào xạc chuyền tin, 
Thì thầm tâm sự. 
Ung dung quây quần kề nhượng, 
Khắng khít chẳng chịu rời, 
Đoàn kết nương nhau gắn bó.


                    
 Sản phẩm từ tre,mây,cói

Róc vỏ chẻ tre 
Đan thúng giỏ nia sàng, nôm, lờ, vó rọ. 
Cành là cán bút cho học trò gò tiếng mẹ, 
Cần câu chờ thời của Khương tử Nha thuở nọ

Đũa tre mặn tình đôi lứa, 
Chà gai mau bén lử

Củi tre dễ nấu cháy nhanh,

Dáng măng thanh thon

Giống núi non, tháp cao chứng tích.
Măng Mạnh Tông

Cầu tre lắt lẻo như võng mẹ ru con.Cầu tre ở Kampuchea

Vươn cao vẫn khó ngã, 
Bứt chẳng đứt, rứt không ra.

Roi vun vút tựa vó câu kỵ mã. 
Ống làm cột, rui, kèo, giường, chõng.

Thổi phì phào khêu ngọn lữa bập bùng. 
Tạo nguồn vui múa ‘sập ‘nhịp nhàng. 
Đòn gánh trên vai thi đua gánh nước, 


                                                        Múa sập

 Bè nổi trôi vượt chèo nhanh lướt.   

 Bẩy chông Trần Hưng Đạo thuở trước       

 Làm nức tiếng dân ta trong sách sử.                                              

  Tre tượng trưng cho quân tử,                                                                                 

 Chim sẻ sao đậu trên cành trúc !

 Mạc đĩnh Chi phê ngang chữ Nhất,(3)


Điếu văn công chúa Tàu vừa mất 
Thành Lưỡng quốc trạng nguyên.

 
Hoa treTre tàn rồi măng mọc. 
Tuy hiếm hoa ít trái mà lại có con.(4)Trái treKhông là người vẫn có mắt có râu. 
Tay chống đỡ sắt son, 
Thành đồng cột trụ gia đình Tổ quốc. 
      
 
                        Cô Trần Thành Mỹ(1)Tre bị đốt không cho ra than mà chỉ ra tro mà thôi.

(2)Lá tre có thể thổi dùng làm Đàn Môi

(3) Điếu văn chữ Nhất của Mạc Đĩnh Chi :

« THANH THIÊN NHẤT ĐÓA VÂN,

HỒNG LÔ NHẤT ĐIỂM TUYẾT,

THƯỢNG UYỂN NHẤT CHI HOA,

DAO TRÌ NHẤT PHIẾN NGUYỆT.

Y ! VÂN TẢN, TUYẾT TAN, HOA TÀN, NGUYỆT KHUYẾT.

 (4)Tre sống trên 60-100 năm mới có thể trổ hoa kết trái

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual