XUÂN VỀ KHÔNG QUÊN ANH
    
                   ( Cây mùa xuân chiến sĩ )
                *****
               TẾT về đoàn tụ gia đình
            Không quên chiến sĩ thân chinh xa nhà
                Tiền đồn anh đóng quá xa
            Núi đồi heo hút rừng già quạnh hiu
                Trà xanh , bánh tét , khăn thêu
            Gánh gồng cực khổ nghĩ nhiều về anh
               Thương anh lính chiến cam đành
            Chẳng năm nào lính được dành ngày xuân
               Đạn reo thay pháo tưng bừng
            Hoả châu rực sáng như mừng xuân sang
               Nhớ anh chiến sĩ tha phương
            Ngày xuân dành trọn tình thương đến người
                Tình em biển rộng vô bờ
            Trao anh tất cả những giờ vui xuân
                Cùng nhau uống cạn rượu mừng
            Đèo cao núi thẳm xin đừng quên nhau
                 Lính nay cởi bỏ chiến bào
            Bây giờ lính đã đi vào lão niên

                 Trịnh Quang Chiếu

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual