NỬA ĐÊM NGUYỆN CẦU


****
Đông về thấm lạnh vào lòng
Thương anh nỗi nhớ ngóng trông tháng ngày
Mong anh lòng chẳng đổi thay
Nỗi buồn cô phụ có ai hiểu dùm
Bạc màu áo trận hoa rừng
Cầu xin ân phước trên từng bước đi
Quân hành anh có nghĩ gì
Riêng em thao thức mỗi khi thư về
Nhớ xưa chuông đổ giáo đường
Gặp nhau thánh lễ vấn vương đậm đà
Cầu cho đôi lứa đừng xa
Ngờ đâu lửa khói anh ra chiến trường
Đời trai chinh chiến phong sương
Anh đi biền biệt em buồn cô đơn
Mong sao hết cảnh oán hờn
Anh về sum họp keo sơn suốt đời
Báo tin bè bạn khắp nơi
Rượu nồng pháo đỏ thiệp mời ngày vuiTrịnh Quang Chiếu

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual