SOMEWHERE MY LOVE


- Tân Nguyễn


~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Người yêu tôi nơi đâu
Chờ mong bao đêm thâu
Tay trơn ôm tình sầu
Chờ hoài trăm năm sau ...
*
Người yêu tôi nơi đâu
Mây bay nơi giang đầu
Mây qua hoàng hạc lâu
Bờ xa xanh ngàn dâu ...
*
Người yêu tôi nơi đâu
Lang Biang chờ nhau
Đèo cao cùng sông sâu
Sao rơi thềm hoa ngâu ...
*
Người tôi yêu nơi đâu
Vườn xưa hương phai màu
Đường xưa trăng nghiêng sầu
Tình xưa nay còn đau ...
*
Người tôi yêu nơi đâu
Xuân bồi hồi qua mau
Thu mơ màng giây lâu
Đông bàng hoàng theo sau.

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual