ANH VÀ TÔIKhông cùng nhau truyền thống,
Không cùng dải nước non.
Không cùng đồng dòng giống,
Không cùng lịch sử chung.

Kỷ niệm qua chiến tranh,
Bạn thù không thể tránh.
Phơi thây thành chiến tuyến,
Gươm súng tạo chắn ngăn.

Anh tự hào nước đông,
Thiên tử thế quyền trời.
Trị vì dân nước nhỏ,
Đồng hóa để hòa đồng.

Anh danh hiệu văn minh,
Miệng mật tay bọc nhung,
Khởi binh sau văn hóa,
Bùa đòn phép chiến chinh.

Anh tôi người dưng lã,
Đối đầu là chuyện thường.
Dễ gì ai thương ai,
Tình đời đâu có lạ.

Anh tôi cùng huyết thống,
Nhìn máu chẳng ruột mềm.
Như người dân nước khác,
Đâu xứng giống Tiên Rồng.

Tổ tiên ta bao đời,
Giữ biên cương biển đất.
Tấc gang không để mất,
Rạng tên tuổi Lạc Hồng !

Đừng sợ ! Dân nước nhỏ,
Quẳng mặc cảm yếu nghèo.
Tung hô cao đuốc sáng,
Soi độc lập tự do.

         Cô Trần Thành Mỹ


 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual