CHUYỆN TÌNH TRÊN CHUYẾN XE LAM            
Xe lam chiều ấy đông người
          Trời xui ngồi cạnh một người trong mơ
             Dăm ba câu chuyện hững hờ
          Tình trong chớm nở còn chờ thời gian
             Xuống xe vào hẽm vội vàng
          Anh theo tiễn bước lòng tràn niềm tin
             Ngờ đâu như đám lục bình
          Nổi trôi phận bạc bóng hình nhạt phai
             Anh đi không hẹn ngày mai
          Khuê phòng khép kín đợi ai trong lòng
             Dã tràng xe cát biển đông
          Tình em tan nát cõi lòng từ đây
             Ai người mộng ước sum vầy
          Để em trao gởi tình nầy cho xong
             Ngại rằng gặp cảnh phụ lòng
          Thôi đành chôn chặt hận lòng vỡ tan
             Giờ đây cũng chuyến xe lam
          Người xưa đâu vắng lòng mang nỗi sầu
              Chuyến xe chở nặng tình đầu
          Nặng tình chớm nở nặng sầu em mang
               Ngày nào mộng ước huy hoàng
          Bây giờ kỷ niệm em mang một mình


            Trịnh Quang Chiếu

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual