MONG ĐỢI


*****
( Bài thơ chữ đầu mỗi câu theo mẫu tự A, B,C ... )
Anh đi một sớm thu buồn
Bóng anh khuất nẽo con đường ngày thơ
Chiều thu em đợi em chờ
Dìu em tâm sự anh còn nhớ không
Em về ôm ấp mộng lòng
Giờ đây còn lại nhớ mong bóng hình
Hẹn anh đất nước thanh bình
Im nghe tiếng súng hoà bình xóm thôn
Không gian chiều xuống u buồn
Lá rơi xào xạc lệ tuôn nhạt nhoà
Mình em đếm bước chiều tà
Ngắm trăng dõi bóng anh xa phiêu bồng
Óng a óng ánh trời hồng
Phải chăng anh đã phụ lòng em không
Qua thu rồi đến mùa đông
Rồi đây nhịp khúc tim lòng vỡ tan
Sẽ dâng nỗi nhớ cho chàng
Tình đầu ôm mộng lỡ làng đau thương
Uống bao cay đắng đêm trường
Về đây em đợi người thương xuân về
Xin anh giữ vẹn câu thề
Yêu anh em đợi tái tê cõi lòng

TRỊNH QUANG CHIẾU 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual