THA LA XÓM ĐẠO
Tha hương mùa lễ GIÁNG SINH
Gợi bao nỗi nhớ chút tình THA LA
Gió dân xóm đạo hiền hoà
Rừng xanh suối mát đậm đà tình quê
Trái cây vườn tược xum xuê
Xóm nhà im bóng đất quê thắm tình
Hồi chuông ngân đổ GIÁNG SINH
Đèn sao lấp lánh nhớ hình dáng xa
Bỗng nhiên trời nổi phong ba
Chiến tranh lửa khói xóm nhà quạnh hiu
Giã từ làng xóm tiêu điều
Ba lô áo trận mang nhiều hờn căm
Mẹ già em nhớ sớm thăm
Ruộng vườn chăm sóc sang năm anh về
Chúng mình vui lại tình quê
Xuôi dòng VÀM CỎ nước về đồng xanh
Đôi ta dệt lại mộng lành
Quỳ bên tượng CHÚA cùng anh nguyện cầu
Quê người xóm đạo tôi đâu
Để tôi nhớ lại tình đầu THA LA
Ai về xóm đạo hiền hoà
Gởi lời thăm hết xóm nhà giáo dân
Tha hương lòng mãi bâng khuâng
Nhớ về xóm đạo lệ rưng mi trào

TRỊNH QUANG CHIẾU


 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual