CHUYẾN TÀU ĐỜICuộc đời như một chuyến tàu
Sân ga đưa đón kẻ vào người ra
Đồng hành tôi bạn về nhà
Tới ga bạn trước tôi xa bạn rồi
Tôi về trạm cuối cuộc đời
Ông bà tổ phụ gặp tôi vui mừng
Ga nào tàu sẽ tạm dừng
Để tôi ngơi nghỉ gặp từng người thân
Trên tàu tôi mãi bâng khuâng
Đường xa thăm thẳm tàu dừng trước sau
Lên tàu trông mãi tới mau
Sân ga ai đón người nào gặp tôi
Tàu đời chỉ có thế thôi
Mọi người đều phải lên tàu về quê

Trịnh Quang Chiếu

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual