SÔNG NƯỚC QUÊ HƯƠNG

           
               
                     

Kỳ diệu thay những giòng sông đất nước,
In dấu ấn riêng sâu đậm vùng miền.
Huyết mạch nầy chi phối bởi thiên nhiên,
Sức mạnh của nước nguồn đầu cuộc sống.

Ba miền ngự ba giòng sông trọng yếu,
Hồng hà từng nức tiếng chống xâm lăng.
Hương giang vinh danh Cố đô trầm lắng,
Cửu long phù sa phong phú đất bồi.

Hệ thống sông ngòi kênh rạch khắp nơi,
Mạch sống chính qua con đường thủy lộ.
Biển Đông lồng lộng cửa sông bến đỗ,
Vượt trùng dương ôm lấy Thái Bình Dương.


                                  Đập Cảnh Hồng JINGHONG DAM Trung quốc


Thượng nguồn xa qua nhiều xứ láng giềng,
Vì quyền lợi riêng đập đê giữ nước.
Cũng một thế cờ xâm lăng từng bước,
Tằm ăn dâu dần mọi mặt sống còn.

Đừng than trời cao thiên tai không ngớt,
Lũ lụt, băng tan, động đất cháy rừng,…
Chính con người bất chấp luật thiên nhiên,
Chao đảo vạn vật vì tâm chưa thiện.

Chiến tranh lên ngôi khó phương dễ dứt,
Hòa bình thường bộ mặt giả thế nhân .
Cứ cho mình vốn độc nhất độc tôn,
Thích chiếm đoạt, chuyên quyền uy bất tận.Thương sông nước tôi mất thông dòng chảy,
Đầu nguồn rồi từng đoạn khúc chận ngăn.
Hải sản đầy bị nhiễm độc trở trăn,
Dòng sữa mẹ cho đồng bằng dần cạn !

Tấm lòng sông vẫn bao la rộng mở,
Vượt núi xuyên rừng lên thác xuống đèo.
Luôn xuôi dòng trôi khai phá đắp bồi,
Mang sức sống ươm mầm sinh mọi nẻo.

Người địa cầu ta lắm khi đáng trách,
Vì lòng tham đưa đẩy đến xâm lăng.
« Cái lý kẻ mạnh bao giờ cũng thắng »,(1) 
Vẫn còn chuyện « con sói và con cừu »,(2)

Dòng sông hiền hòa biến thành tranh đấu,
Nước cạn dòng chứng tình nghĩa đà vơi.
Vùng lên đi các nước nhỏ ngẩng đầu
Chận làn sóng độc bạn thù gian xảo.

Sông có khúc cuộc đời người có lúc,
Tập như sông cuồn cuộn nước khó ngờ.
Khi êm đềm trôi lần khác vỡ bờ,
Biết quyền biến hợp cảnh tình đất nước !

                              Cô Trần Thành Mỹ


                          Sông Vàm Cỏ


(1) « La raison du plus fort est toujours la meilleure » (La Fontaine)
( 2 )Thơ ngụ ngôn của La Fontaine (Pháp) : Le loup et l’agneau.  
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual