CHIA BUỒN CÙNG GIA ĐÌNH ANH CHỊ HỌ VƯƠNG CHS HOÀNG DIỆUBà Vương Thị Bích Nga là chị của các đồng môn HD sau đây:
- Vương Thị Kim Anh HD 62-69
- Vương Thị  Việt Hoa HD 65-72
- Vương Tấn Đức HD 66-73
- Vương Tấn Lộc HD 66-73
- Vương Thị Tuyết Mai HD 71-78  
NHÓM CHS HOÀNG DIỆU ĐH ÂU CHÂU, THÀNH KÍNH PHÂN ƯU VÀ CẦU MONG HƯƠNG LINH BÀ SỚM VỀ CÕI VĨNH HẰNG. 

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual