ĐƯỜNG VỀ MIỀN TÂY


                                          Đường  về  sông  HẬU  ruộng  đồng
                                        Thấy  cô   cấy  lúa  áo  hồng  xứng  đôi
                                              Tôi  xa  nước  VIỆT  lâu  rồi
                                  " Lối  về đất  mẹ  "  gặp  người  đồng  hương
                                         Trong  lòng  xao  xuyến  mến  thương
                                    Trộm  nhìn  từ  lúc  ngang   đường  qua  đây
                                                Nhìn  cô  cấy  lúa đều  tay
                                    Dưới  trời  nắng  gắt  má  hây  hây  hồng
                                         Bỗng  dưng  cảm  mến  trong  lòng
                                 Dạ  thưa  được  hỏi  "  có  chồng  hay  chưa  "
                                           Tạm dừng  cấy  lúa  nghỉ  trưa
                                       Để  tôi  thành  thật  xin  thưa  đôi  lời
                                           Phải  chăng  duyên nợ  do  trời
                                   Đường  về  sông  HẬU  gặp người  tôi  mơ
                                            Gái  quê nét  đẹp  đơn  sơ
                                   Lòng  tôi  cảm  mến  thương  cô vô  cùng
                                       Biết  là  duyên  nợ  tương  phùng
                                 Đại  dương  cách  trở  biển  cùng  vượt  qua
                                          Xin  cho  thăm  hỏi  mẹ  cha
                                       Đầu  làng  cuối  xóm  cô nhà  ở đâu
                                            Để  tôi cậy  mối  mai  cầu
                                   Tôi  về  thưa  mẹ  cau  trầu  cưới  cô
                                         Xong  rồi   bảo  lảnh  cô  qua
                              Cùng  nhau  chung  sống  mái  nhà  yên  vui

TRỊNH QUANG CHIẾU
                                                                                                                        
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual