DÂN CA VIỄN XỨ GIAO THỪA


                  
             Giao  thừa  viễn  xứ  đón  xuân
        Dân  ca ai  hát  bâng  khuâng  cõi  lòng
             Gợi  bao  nỗi  nhớ  bếp  hồng
     Bánh  chưng  mẹ  nấu  ngóng  trông  con  về
             Dân  ca  gợi  nhớ  sông quê
    Lụa  bình  bông  tím  trôi  về  vàm  xa
         Đồng  vàng  nghiêng  ánh  nắng  tà
  Vang  trong  tiếng  hát " khúc  ca  ngày  mùa "
           Dân  ca  gợi  nhớ  làng  ta
   Hàng dừa  soi  bóng  xóm  nhà  khói  lam
         Chiều  về  chim  vịt  gọi  đàn
  Tiếng  ca  vọng  cổ  còn  vang  xóm  nghèo
       Dáng  ai thấp  thoáng  cầu  tre
     Phải  cô  thôn  nữ  nón  che  tóc  thề
        Dân  ca  sưởi  ấm  lòng  quê
    Gợi  bao nỗi  nhớ  xuân  về  xa  xưa
      Tha  hương  nhớ  phút  giao thừa                                                                                           Khơi  giòng  kỷ  niệm  vẫn  chưa  phai  mờ
      Nhớ  mùa  xuân  đẹp  tuổi  thơ                                                                                               Nắm  tay  cùng  hát  trông  chờ  tin  vui
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                     TRỊNH QUANG CHIẾU

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual