Thương nhớ THUỞ HỌC TRÒ...!Một trời hoa tím
Tím lịm hồn tôi
Nhớ quá đi thôi
Những ngày xưa ấy

Thuở tuổi học trò
Tung tăng sánh bước
Vành nón che nghiêng
Dưới ánh nắng vàng

Cắp sách đến trường
Có bạn có bè
Có cô có thầy
Phấn trắng bảng đen

Thời áo dài trắng
Lả lơi trong gió
Dáng nhỏ thơ ngây
Dáng nhỏ ngoan hiền

Còn chăng nỗi nhớ
Một thời xưa cũ
Hoa Tím đây rồi
Thầy bạn xưa đâu... ?


Kuclinh
Sydney Thứ 5, 20/11/2014
 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual