THÁNG 3 THẤY LẠI TRƯỜNG XƯA                                       Phan Trường Ân (65-72)
Tháng 3, rũ bụi đường xứ lạ
Ta về tìm lại mái trường xưa
Thấy nón lá ai che nắng hạ
Thấy Thầy đang giảng . . . giáo khoa thư

Tháng 3, ta thấy ta ngày cũ
Đứng giữa sân trường đội nắng mưa
Thấy ta nắn nót từng con chữ
. . . thành bức thư tình mãi chẳng đưa

Tháng 3, gặp lại nhiều khuôn mặt
Còn bao nhiêu nữa đã yên mồ?
Rất lạ, sao quen, từng ánh mắt
Năm mươi năm . . . còn tưởng là mơ!

Tháng 3, hội ngộ đời lưu lạc
“Thầy, trò tóc bạc trắng như nhau” (*)
Lòng chợt ngậm ngùi nghe bạn nhắc:
“Chúng ta mất hết . . . chỉ còn nhau” (**)

(*) Lời thầy HT Trần Cảnh Xuân

(**) Phát biểu của HD Nguyễn Rốp

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual