MƯỜI THƯƠNG LÀNG CŨ XÓM XƯA

        


              MỘT   thương  khói  tỏa  mái  nhà

    Bếp  hồng  sưởi  ấm  tiếng  gà  gọi  nhau                    
                                                                                                                                 HAI  thương  gánh  nước  cầu  ao
                                                                                                                        Bóng  người  thôn  nữ  áo  màu  nón  che
                                                                                                                                 BA  thương  bìm  bịp  kêu  chiều
                                                                                                                         Nhấp  nhô  nước  lớn  sáo  diều  du  dương
                                                                                                                                 BỐN  thương  tiếng  nhái  ểnh  ương
                                                                                                                         Gọi  nhau  chiều  xuống  khói  sương  xóm  nghèo
                                                                                                                                 NĂM  thương  cô  lái  tay  chèo
                                                                                                                          Chiếc  xuồng  ba  lá  gió  reo  nắng  hồng
                                                                                                                                 SÁU  thương  mùa  lúa  trổ  bông
                                                                                                                           Phất  phơ  hình  nộm  chim  đồng  líu  lo
                                                                                                                                  BẢY  thương  điệu  lý  câu  hò
                                                                                                                            Nhớ  cô  thôn  nữ  đưa  đò  bến  xưa
                                                                                                                                  TÁM  thương  giàn  mướp  rẩy  dưa
                                                                                                                            Xa  trông  em  hái  vụ  mùa  hè  sang
                                                                                                                                   CHÍN  thương  vịt  nước  gọi  đàn
                                                                                                                             Ô  rô  chạy  dọc  rạch  làng  quanh  co
                                                                                                                                   MƯỜI  thương  mùa  lúa  ấm  no
                                                                                                                            Hương  đồng  cỏ  nội  điệu  hò  ngân  vang

                       TRỊNH QUANG  CHIẾU 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual