TÂM KHÚC THÁNG HAIƯớc gì ta kết được 90 triệu cọc nhọn cắm hết biển Đông, bao bọc lấy đất trời, biển, đảo.
90 triệu dân ta sẽ làm nên cơn bão, làm cuồng phong, thổi sạch bóng xâm lăng.
Dân ta lại yên lành, thả tay lưới sớm chiều vui đời sóng nước.

Ta muốn nghe tiếng quân Bắc Bình Vương rầm rập bước, dẫm nát lũ giặc Tàu.
Quân xâm lăng phải trả lại từng tấc đất ngọn rau, vùng trời biển đảo.
Hoàng-Trường Sa sạch bóng cờ đỏ năm sao.
Dân ta lại về Bản Giốc, giữ cửa Nam Quan.

Dậy lên đi, kìa trống thúc sóng Bạch Đằng Giang.
Đứng lên đi, kèn xung trận Chí Linh lồng lộng gió.

Phan Trường Ân

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual