ĐÊM XUÂN VIỄN XỨ

   

    Trước  thềm  năm  mới  gặp  nhau
         Rượu  mừng  xuân  đến  bạn  vào  cùng  tôi
Uống  đi  để  nhớ  chuyện  đời
Mai  nầy  mỗi  đứa  mỗi  nơi  xa  vời
    Bên  nhau  kể  lại  chuyện  xưa
            Hỏa  châu  rực  sáng  giao  thừa  súng  vang
          Ngỡ  như  pháo  TẾT  trong  làng
               Đón  xuân  tiền  tuyến  bàng  hoàng  lòng  tôi
  Quà  xuân  mẹ  gởi  cho  tôi
              Bánh  chưng  thiệp  chúc  bồi  hồi  lòng  con
    Mẹ  ơi  chữ  hiếu  chưa  tròn
         Hai  vai  mang  nặng  vợ  con  cam  đành
          Thoáng  buồn  nét  mặt  nơi  anh
     Thư  sinh  gác  bút  tuổi  xanh  qua  rồi
             Nhắc  chi  thêm  nữa  chuyện  đời
              Chôn  vào  kỷ  niệm  một  thời  dọc  ngang
          Tôi  anh  cảm  thấy  bàng  hoàng
               ĐÊM  XUÂN  VIỄN  XỨ  hai  hàng  lệ  rơi                              TRỊNH  QUANG  CHIẾU
                           CANADA

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual