TÂM SỰ CHIẾC XÍCH LÔ


                                                                                                                                            *****
Tên  tôi  đời  gọi  xích  lô
Vì  không  biết  gọi  cậy  nhờ  tên tây
Kiếp  xưa  tội  lỗi  đọa  đày
Làm  dâu  trăm  họ  kiếp  nầy  chịu  thua
Dù  hè  gió  rét  trời  mưa
Chạy  không  biết  mệt  để  đưa  đón  người
Nghĩ  đời  lại  quá  buồn  cười
Sao  không  cơ  giới  cho  tôi  được  nhờ
" Ê "  thằng  đứng  bến xích lô
Thị  phi  khinh  miệt  huống  hồ  thân  tôi
Xuân  về  đám  cưới  vài  nơi
Rước  dâu  bằng  chiếc  xích  lô  nhà  chồng
Rạng  đông  gà  gáy  lập  đông
Chở  hàng ra  chợ  gánh  gồng  hàng  bông
Dù  trưa  có  khách  hay  không
Say  nồng  giấc  điệp  cho  lòng  thảnh thơi
Quê  nhà  hiếm  thấy  khắp  nơi
Tôi  không  xuất  hiện  vì  đời  quên  tôi
Nhưng  tên  vẫn  nhắc  muôn  đời
Đem  tôi  an  nghỉ  ở  nơi  bảo  tàng


TRINH QUANG CHIEU
                                                                                                                      
CANADA

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual