NHỚ MÙA HOA PHƯỢNG


                              Nơi  xứ  ngưòi, đâu  màu  phượng  đỏ
                              Tiếng  ve  sầu  cất  giọng  nhỏ  to
                              Mà  sao  lòng  vẫn  bâng  khuâng  mãi
                              Nhớ  lại  ngày  xưa, tuổi  học trò.

                              Hính  ảnh  năm  nao  mãi  trong  đầu
                              Mỗi  độ  Xuân  đi, hè  đến  mau
                              Cả  lớp  nhôn  nhao  lo  chuẩn  bị
                              Lưu  bút  ngày  xanh  trao  tay  nhau.

                              Đến  ngày  phát  thưỏng, chuyện  vui  buồn
                              Không  bnng  danh  dự, mắt  rưng  rưng
                              Bạn  được  xướng  danh, vui  hết  lớn
                              Cha  mẹ  cùng  chung  hớn  hở  mừng.

                              Nhưng  rồi  bè  bạn  luống  bồi  hồi
                              Hè  về  là  lúc  sắp  chia  tay
                              Ai  về  ruộng  rẩy, ai  lên tỉnh (1)
                              Cuộc  đời, ngả  rẻ  tính  từ  đây.

                              Màu  hoa  phượng, nay  không  còn  thấy.
                              Bè  bạn, biết  giờ  ở  đâu  dây
                              Dưói  mồ  xanh  cỏ, hay  còn  sống
                              Lưu  lạc  phương  trời, bao  đổi  thay.
                                                
                              Tiếng  ve  quen  thuộc  của năm  nào
                              Hè  rồi  sao  chẳng  chịu  cất  cao
                              Ngân  vang  khúc  nhạc  trưa  hè nóng
                              Phượng  đỏ, ngày  xưa  nay  thấy  đâu ???
                                                                               Hoài  Việt.

(1)- Vào khoản 1955, hầu như tại Quận chỉ mở đến lớp Nhứt (tiểu học). Học sinh có điều kiện lên tỉnh học  Đệ thất (trung học). Các học sinh “con nhà nghèo” có thể phải về ruộng rẩy, không có điều kiện học lên... Như tỉnh Sóc Trăng, hiện hữu khá nhiều trưòng Trung học tư, đến 1957 Trưòng công lập Hoàng Diệu khai giảng và mở khóa thi tuyển vào năm 1957
                   

          

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual