GỐC ĐỜI CHÂN LÝNghe sao bi đát quá vậy ta!
Cuộc đời dài ngắn vô thường lắm!
Mấy ai học được chữ ngờ,
Mấy ai mà lấy thước đo lòng người.

Học nhiều thì cứ học thôi,
Chứ còn học vẹt ôi thôi thói đời
Học cao hiểu rộng mới hay
Học cao tâm hẹp còn gì chữ "Nhân"

Sang thì sao? hèn thì sao?
Hèn sang đã được an bài
Ai ơi xin chớ bi ai ...
Giàu sang bủn sỉn khác chi nghèo hèn

Sống sao cho được tự hào
Nghèo không có tội ai giàu mặc ai
Hơn nhau ở chổ chân "tâm"
Giàu mà bất nghĩa còn thua nghèo nàn.

Kuclinh Fri 11th July 2014

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual