NHỚ MÙA HOA PHƯỢNG


                                                 

                                                                      ****
 ( viết  theo  tâm  sự  của  một  người   mang  tên  một  loài  hoa  nở                                                                        vào  mùa  hè  )
                                                       Hè  về  gợi  nhớ  tên  ai
                               Trót  mang  kiếp  phượng  đắng cay  cuộc  đời
                                                      Bài  ca  tân  cổ  sầu  vơi
                               Tìm  đâu  áo  trắng  của  thời  học  sinh
                                               Đếm  bao  xác  phượng  sân  trường
                               Là bao nỗi  nhớ  niềm  thương  xa  rồi
                                                  Dở  trang  nhật  ký  đời  tôi
                               Tiếc  cho  một  thuở  xuân  thời  mộng  mơ
                                              Còn  đâu  dĩ  vãng  ngây  thơ
                               Mắt  buồn  che  nón  đứng  chờ  đợi  ai
                                            Đời  tôi  như  nước  sông  dài
                              Đưa  thuyền  xa  bến  tiễn  ai  xuôi  dòng
                                            Lời  xưa  đã  hứa  trong  lòng
                              Nĩ  non  ve  gọi  phượng  hồng  nhớ  ai
                                        Đường   đời  lắm  nỗi  chông gai
                             Lỡ  làng  duyên  kiếp  thương  hoài  ngàn  năm
                                        Tha  hương  nỗi  nhớ  âm  thầm
                           Ve  ơi  có  biết  phượng  hồng  đợi  ve
                                        Mỗi  năm  vào  dịp  mùa  hè
              Nhớ   "  MÙA  HOA PHƯỢNG  "  lòng  nghe  buồn  buồn
                                                 
                                               TRỊNH  QUANG  CHIẾU
                                                 CALGARY   CANADA


 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual