QUÂN CHẾT TIỆT


Nhấn chìm nó xuống biển, lũ tàu đỏ
Lũ âm binh, một lũ cáo chồn
Bây sẽ chết dài và chẳng mồ chôn
Lũ tàu đỏ, bầy quân dòi bọ.
*
Ta sẽ đứng gom mây và bảo tố
Chất cuồng phong thành vũ khí ngút ngàn
Bây sẽ biết thế nào là phẫn nộ
Của đất trời hào khí phương Nam.
*
Bây sẽ chết như muôn lần đã chết
Máu còn tanh bờ bãi Bạch Đằng Giang
Bây sẽ bại như muôn lần đã bại
Ngựa còn rền, lệ còn đẫm Ải Nam Quan.
*
Đất phương Nam và biển phương Nam
Trời đã định và người đã biết
Cớ gì xâm phạm, quân chết tiệt
Đất không dung và trời sẽ không tha.

*Melbourne, 09/05/2014

Lý Thừa Nghiệp

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual