ĐÓA HỒNG CHO EM...Người Phương Nam ơi,
Thân tằm trọn kiếp nhả tơ
Văn nhân, thi sĩ vun thơ bón đời
Giàu cảm luy, lắm nụ cười
Mang niềm hạnh phúc người người vui chung 
Hôm nay mười hai tháng năm
Thương trao em một dóa hồng
Mừng sinh nhật 'blog' tuổi tròn một năm
Rời nôi măn sửa...tiếp bước nghiêp tơ tằm
Cho tròn duyên phước kiếp tằm nhả tơ!
Chúc em...vững tiến thắm xinh
Phun châu nhả ngọc ngát dâng hương đời
Gieo tình thương, rắc tiếng cười
Nơi nơi, khắp chốn... người người hoan ca
Thảnh thơi...trạm cuối tìm về
Bên trang blog nhỏ ... nghe 'phê' duyên đời!
Chút tình cám nghĩa... Người Phương Nam ơi,
Đóa hồng trao rặng đậm lời sẻ chia !

                 Mừng ngày THÔI NÔI của blog NPN 12/5/2014
                         Cô Tràn Thị Bé

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual