HỒI TRỐNG LỆNH
 Trống đồng Đông Sơn trưng bày tại Bảo tàng Guimet, Paris, Pháp.

Thùng! Thùng! vang tiếng trống,
Nhớ trường lớp ngày xưa.
Ba hiệp hồi chuyển động,
Hối thúc bước gần xa.
          Hàng ngủ rập chỉnh tề,
          Nghiêm nghị khởi hành quân.
Chống giặc dốt lui dần
Mở rộng lòng kiến thức.
Hồi trống miếu chùa đình,
“ Học trò lễ “ cung thỉnh.
Tri ân bậc tiền hiền,
Chết vi thần vi thánh.
            “Đông Sơn” chiếc trống đồng,
Vinh danh trang sử Việt,
Chứng tích văn hóa ta,
Bốn nghìn năm bất diệt.
Dùi trống chắc trong tay,
Vung cao tung trống lệnh,
Nhịp điệu lồng khí thế
Thức tỉnh khích hồn say.
Cùng gióng to tiếng trống
Như Hội nghị Diên Hồng.
Thúc quân dân giữ nước,
Chống truyền kiếp xâm lăng.
Cao cung lên hồi trống,
Sẵn sàng thế dưới cờ.
Năm mươi tư dân tộc
Rõ mặt giống Tiên Rồng.

                    Cô Trần Thành Mỹ
 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual