CHÚC MỪNG ANH DŨNG


Chúc mừng anh Dũng được thêm Tươi
Hạnh phúc triền miên trạm cuối đời
Tay dắt tay nhau...tình muôn thuở...
Đường trần TƯƠI-DŨNG bước, bước...cười...
Vì, từ nay... qua ánh mắt thi nhân,
'Quả đời là vạn cánh hồng Tươi !...'

                      Cô Trần Thị Bé (bạn cùng lớp, khóa 57-64)

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual