HỌP MẶT HOÀNG DIỆU ĐH ÂU CHÂU NGÀY 04/10/2014Kính chào Thầy Cô, thân chào Cựu Học Sinh Hoàng Diệu, thân chào Đồng Hương,

Ban Tổ Chức vui lòng giúp đỡ Quí Vị đến Crailsheim thuận lợi. Để chúng tôi có thể lên chương trình trong phương tiện vận chuyễn cũng như khách sạn, vui lòng gửi cho chúng tôi thông tin nếu quí vị tham dự HM lần này vài yêu cầu như sau:

*  Tôi đến thẳng nơi họp mặt bằng xe hơi.
*  Tôi đến Crailsheim bằng xe lửa và yêu cầu đón ở nhà ga Crailsheim.
*  Tôi đến bằng đường hàng không qua phi trường Frankfurt/Main International (FRA).
* Yêu cầu đón tại phi trường cũng như vận chuyển đến nơi họp mặt.
* Số người sẽ tham dự và sẽ ở lại Hotel Hirsch übernachten và cần
Bao nhiêu Phòng đơn, Phòng đôi cho bao nhiêu đêm.
* Ngày đến:  
* Ngày đi:      

Yêu cầu giúp đỡ đặt phòng trước 

Chúng tôi tất cả là bao nhiêu người sẽ tham dự tour Bodensee.

Kèm theo đây là vài điểm quan trọng:

Quí Vị có thể đến Crailsheim bằng xe hơi hoặc xe lửa đều dê dàng.Thí dụ bằng TGV từ Paris khoảng 6 tiếng – một lần đổi xe ở Stuttgart. Bằng xe hơi qua xa lộ Autobahn/Autoroute E50 cũng khoảng 6 tiếng.  Từ phi trườngFrankfurt/Main Int. đến Crailsheim bằng xe hơi khoảng 2 tiếng.

Nếu Quí Vị chắc chắn sẽ ở tại Hotel và bao nhiêu đêm, thì Ban Tổ chức có thể giúp Quí Vị đặt phòng trước tại Hotel Hirsch.

Thành thật cám ơn trước về việc đăng ký  của Quí Vị đến ngày 31.07.2014.

Kiều Thị Hiếu

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual