EM VÀ PHỞEm hớn hở ngồi bên tô phở
Nước lèo thơm váng mỡ mặt tô
Em đói lòng quất hết bốn tô
Mới lưng lửng vớt ba tô nữa!

Phở xong em bưng ly chanh muối
Ực một hơi đã khát gì đâu
Thêm ly chè tráng miệng ba màu
Trả tiền xong đứng lên xiểng niểng…!

Người Phương Nam

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual