CHỈ CÓ THỂ CÙNG ĐI MỘT ĐOẠN ĐƯỜNGTình đời 
Chỉ có thể cùng đi một đọan đường
Một đọan đường thôi đủ biết đối phương
Một đọan đường thôi đủ thấy chân tướng
Một đọan đường thôi đã đủ chán chường

Tình Yêu 
Chỉ có thể cùng đi một đọan đường
Một đọan đường thôi cũng đủ đau thương
Một đọạn đường thôi đã hết duyên nợ
Đành phải chia tay, mỗi kẻ một đường

Tình gia đình
Chỉ có thể cùng đi một đọan đường
Dù mẹ cha, em chị rất mực thương
Dù vợ chồng, con cháu là cốt nhục  
Cũng đến lúc buông thôi dẫu đọan trường!

Người Phương Nam

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual