BIỆT LY


Xa xa đồi nhớ trập trùng
Mộ ai mòn mướt cỏ non xanh rì 
Trông buồn một kiếp phù du
Tiếc thương lòng bỗng ngậm ngùi xót xa
Nắng chiều nga ngã đằng Tây 
Biệt ly không nỡ chân xa không đành

 Hà Mộc Yến


 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual