THƯƠNG THỜI ÁO TRẮNG


                      ****
       Mỗi mùa Xuân đến mỗi nhớ thương
       Nhớ đến người Yêu  chợt thoáng buồn
       Tóc thề nón lá đôi môi thắm
       Sánh bước cùng tôi buổi tan trường
                        **
       Mỗi mùa phượng đến mỗi chia  ly
       Lưu bút ngàY Xanh biết Viết gì
       Ghi trang nhật kÝ dòng mực tím
       Tấm ảnh hình ai lúc Xuân thì
                      **
       Lá thu rơi rụng ngõ nhà ai
       Đời tôi như chiếc lá Vàng baY
       BaY  Về Xóm cũ tìm hình bóng
       Một thoáng hương Xưa tình nồng saY
                     **
       Mổi mùa đông đến nhớ  tên trường
       HOàNG DIỆU giờ đâY Vắng người thương
       TuYết baY theo gió cho tôi nhắn
       Gởi chút tình riêng lúc chung trường

                      TRỊNH QUANG CHIẾU
                           CANADA
                     


 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual