THƯƠNG CÔ GÁI BẠC LIÊU


                   BẠC LIÊU XỨ MUỐI TÌNH NỒNG
              BÀI THƠ KỶ NIỆM BÓNG HỒNG MẾN THƯƠNG
                   MỘT THƯƠNG SUỐI TÓC ĐEN HUYỀN
             HAI THƯƠNG ĐỨC TÍNH DỊU HIỀN NẾT NA
                   BA THƯƠNG HIẾU THẢO ÔNG BÀ
             BỐN THƯƠNG CHUNG THỦY MẶN MÀ CHỒNG CON
                   NĂM THƯƠNG GƯƠNG MẶT TRÁI SOAN
             SÁU THƯƠNG CƯỜI NỤ VẪN CÒN TRONG TIM
                   BẢY THƯƠNG THÙY MỊ TRANG NGHIÊM
             TÁM THƯƠNG CA CỔ ĐỜN KÌM NGÂN NGA
                   CHÍN THƯƠNG ĂN NÓI THẬT THÀ
             " SỐ , HIA , ÚA , LỨ  THẬT LÀ CÓ DUYÊN
                   MƯỜI THƯƠNG ĐÔI MẮT MƠ HUYỀN
              RU HỒN AI ĐÓ NIỀM RIÊNG XA MÙ
                   TRĂNG CÒN KHI TỎ KHI LU
              TÌNH CÔ XỨ BẠC THIÊN THU RẠNG NGỜI

                        TRỊNH QUANG CHIẾU
                        CALGARY  CANADA
           CHÚ THÍCH : SỐ, HIA, ÚA, CHẾ LÀ CÁCH XƯNG HÔ ĐẶC BIỆT
 CỦA NGƯỜI  DÂN XỨ BẠC

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual