TẮM TRĂNG- Ngọc Phương

Trăng ngà một dáng tắm trong sương
Quyện chặt hồn ai gieo nhớ thương
Ngọc nữ trầm mình khoe sắc thắm
Anh hùng lặng ngắm dệt yêu đương
Tương tư dẫu biết sầu đeo mãi
Luyến ái mà sao mộng cứ vương
Một phút trãi lòng mơ bóng Nguyệt
Ngàn năm nỗi khắc khoải miên trường

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual