CẢM THÁN


-Ngọc Phương

Gom ngày góp tháng vẽ nên tranh
Bức họa đời người cứ quẩn quanh
Lận đận thừa đường luôn muốn xóa
An nhàn thiếu nét cố cho thành
Pha màu dẫu khéo tình vẫn bạc
Hạ bút dù tài mộng chẳng xanh
Một cuộc nhân sinh bao gắng sức
Loay hoay hí hoáy mãi thôi đành.


 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual