CÁM ƠN TÁC GIẢ

Xin chân thành cám ơnTác giả và anh chị chuyển bài thời gian gần đây 

Cô Trần Thành Mỹ (Đồng hương)
Cô Trần Thị Bé (Hoàng Diệu)
Anh Vân Nguyễn (Hoàng Diệu)
Anh Nguyễn Hồng Phúc (Hoàng Diệu)
Anh Nguyễn Thành Khánh (Hoàng Diệu)
Chị Kim Người Phương Nam  (Đồng hương)
Anh Trương Minh Nhựt (Hoàng Diệu)
Anh Phan Trường Ân tác giả Phan Anh Dũng (Hoàng Diệu)
Anh Trương Ninh Tác Gỉả Hoài Việt (Đồng hương)
Anh Trịnh Quang Chiếu (Đồng hương)
Anh Thương Tử Tâm (Hoàng Diệu)
Anh Lý Thừa Nghiệp (Hoàng Diệu)
Chị Ngọc Ánh (Hoàng Diệu)
Chị Kiều Thị Hiếu (Hoàng Diệu)
Chị Châu Tăng (Hoàng Diệu)
Trí tác giả Trần Thiên Lang (Đồng hương)
Ngọc Hạnh tác giả Ngọc Phương (Hoàng Diệu)
Lê Vĩnh Trương (Hoàng Diệu)
Phát Arnaud  (Hoàng Diệu)
Kim Châu (Hoàng Diệu)
Xuân Hoa Trương (Hoàng Diệu)
Anh Quách Minh Tâm (Hoàng Diệu)...

Anh chị chuyển bài vở cho mục ĐỌC BÁO GIÙM BẠN

Chị Xuân Nga (Đồng hương)
Chị Hoa Phượng (Hoàng Diệu)
Chị Mai Hương (Hoàng Diệu)
Chị Nguyễn Thị Kim Ánh (Đồng hương)
Anh Lâm Khoa (Hoàng Diệu)
Chị Ngọc Sương  (Đồng hương)
Chị Hiếu Lê  (Đồng hương)
Anh Lư Nhất Vũ (Đồng hương)
Chú Xuân Tề (Đồng hương)...
Chị Bùi Bích Khê (Hoàng Diệu)
Chị Cẩm Chức (Hoàng Diệu)...

Cùng sự ủng hộ của Thầy cô và anh chị các bạn...

NHÓM CHS HOÀNG DIỆU ĐH ÂU CHÂU, CHÂN THÀNH CÁM ƠN  

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual