XA QUÊ HƯƠNG NHỚ MẸ HIỀN


                              Quê   tôi  vào  thuở  xa  xưa
                         Tiếng  gà  gáy   rộ  chó   vừa   sủa  vang
                              Trưa  hè  im   bóng  thôn  làng
                          Mẹ  ru  con  ngủ   mơ  màng  tình  quê
                                                      *
                                                *           *
                            Đến  khi   con  thức  vỗ  về
                       Cho   con   bú  mớm   không   nề   gian  lao
                            Tảo   tần  khổ  cực  biết  bao
                       Chén   cơm   manh   áo  mẹ   sao  lo  nhiều
                                                      *
                                              *                 *
                            Xóm  thôn  lửa  khói   tiêu   điều
                       Con   đi   chinh   chiến   mẹ  nhiều   âu  lo
                            Tiễn  con   ra  tận   bến   đò
                       Rưng  rưng   nước   mắt   mẹ   cho  ít  tiền
                                                      *
                                               *                *
                           Giờ  đây   xuôi  ngược  khắp   miền
                       Công   bà  con   kể   triền   miên   sao   vừa
                           Vô  thường   như  nắng   như   mưa
                       Mẹ  tôi   đã   khuất   mấy   mùa  VU   LAN
                                                       *
                                                *              *
                           Xuân   về  giọt   lệ   dâng   tràn
                      Vĩnh   hằng   bà   nhớ  đến  đàn   con  không
                           Ơn  bà   ghi   mãi    trong   lòng
                      Tha   hương   đất   khách   đôi  dòng   khắc   ghi


                                            TRỊNH   QUANG   CHIẾU
                                             CALGARY      CANADA
         

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual