TRỌN CÂU THỀNgười đi đi mãi vẫn chưa về
Có kẻ âu sầu đợi ở quê
Đối bóng cùng từng Thu lặng lẽ
Soi mình với mỗi Hạ lê thê
Đầu mùa nước nổi ươm cơn mộng
Cuối vụ đông xuân vỡ giấc mê
Bến khác rồi sang ai chớ trách
Rằng đây sao chẳng trọn câu thề


Trần Thiên Lang 

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual