SAO ANH KHÔNG VỀ THĂM TIỀN GIANG


        SAO ANH KHÔNG VỀ THĂM TIỀN GIANG
        ĐÊM KHUYA THANH VẮNG EM MƠ MÀNG
        NGHE DÒNG NƯỚC CHẢY NHU ANH HÁT
        LỤC BÌNH BÔNG TÍM TRÔI LANG THANG
                      *
                   *    *
        SAO ANH KHÔNG VỀ THĂM TIỀN GIANG
        PHƯỢNG HỒNG NỞ NỤ ĐÓN ANH SANG
        VE SẦU CẤT TIẾNG NHƯ THAN KHÓC
        IN BÓNG TRƯỜNG XƯA NẮNG CHIỀU VÀNG

                      *
                   *     *
        SAO ANH KHÔNG VỀ THĂM TIỀN GIANG
        ĐỂ EM TRÔNG ĐỢI LỆ ĐÔI HÀNG
        DÁNG ĐỨNG CHỜ AI SOI ĐÁY NƯỚC
        NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI BƯỚC SANG NGANG
                      *
                   *     *
         SAO ANH KHÔNG VỀ THĂM TIỀN GIANG
         " VĨNH TRÀNG " CHUÔNG MÕ TIẾNG NGÂN VANG
         LỜI KINH THEO GIÓ NHƯ THẦM NHẮC
         CẦU CHO HẠNH PHÚC KHẮP THÔN LÀNG
                        *
                     *     *
          SAO ANH KHÔNG VỀ THĂM TIỀN GIANG
          " CỒN PHỤNG " MỜ XA NẮNG CHIỀU VÀNG
          CON ĐÒ VẮNG KHÁCH THẬP PHƯƠNG ĐẾN
          NGƯỜI XƯA BIỀN BIỆT TIẾNG THỞ THAN
                 
                TRỊNH QUANG CHIẾU
                  CALGARY   CANADA
    


 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual