NHỚ CỐ HƯƠNG


Vàng võ hàng cây phía cuối đường
Ngậm ngùi lữ khách ngắm chiều buông
Lưa thưa cành rũ bao xao xác
Lả tả lá rơi bấy đoạn trường
Con vịt lạc bầy kêu lẻ bạn
Cái diều tung gió đảo thê lương
Sắc không mờ mịt trùm trời đất
Bóng Nguyệt nghiêng đầu nhớ cố hương


Trần Thiên Lang


 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual