HÌNH ẢNH THẦY CÔ-CHS HD XƯA VÀ NAY TRÊN TOÀN THẾ GIỚI - PHẦN 14


A/  THẦY CÔ   CHS HD HIỆN SINH SỐNG TẠI CANADA 

B/  THẦY CÔ   - CHS HD HIỆN SINH SỐNG TẠI MỸ C/ THẦY CÔ - CHS HD HIỆN SINH SỐNG TẠI ÚC CHÂU D THẦY CÔ   - CHS HD HIỆN SINH SỐNG TẠI VIỆT NAM
 


Hình ảnh do anh Khánh Nguyễn cung cấp từ anh Lý Văn Hào NK 64-71.

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual