TRÊN ĐỒI MƯA               

                        

                                 Làm thơ trên đồi mưa         Đất trời kia vô ngã
                                 Đàn ngựa hí vang trời         Nên tâm lượng hải hà.
                                  Mai vàng vừa nở hết        * Thơ reo từng hạt lúa
                                Tết đợi người về chơi.         Mùi bùn đất quê hương
                            * Thơ rơi bàn tay nhỏ          Chiều giăng chiều mây lụa
                               Em đầu ngõ mùa xuân       Mềm mượt cả cội nguồn.
                               Lòng ta hề! lộng gió       * Em bốn mùa hương sắc
                              Nên thơ đề thậm thâm.     Trên đồi núi hoa vàng
                          * Thơ xanh tràn trên lá       Nghe thơm từng chân tóc
                             Hàng đàn bướm bay qua    Nên thơ rót ngút ngàn.
Lý Thừa Nghiệp
VUI LÒNG CLICK PLAY ĐỂ NGHE NHẠC.

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual