CHÚC XUÂN GIÁP NGỌ

                           Chúc Mừng Xuân Giáp Ngọ
                       Xuân lại về trong giữa mùa đông
                   Gió buốt xuyên ngang giọt nẳng hồng
                      Hương xuân dù ẩn tìm trong lạnh
                  Giao thừa Nguyên Đán vẫn chờ trông
                   Không quên lời chúc đến đồng môn
                     Ước gì được nấy toại lòng mong
                   Cao niên sống thọ hơn trăm tuổi
                   Trẻ nhỏ ngoan hiền, lại khéo, khôn
                    Cung chúc nhà nhà hỷ lâm môn
                   Tân xuân sự sự được hạnh thông
                   An khang thịnh vượng năm Giáp Ngọ
                      Kim sa - mã đáo ắt thành công
CHÂU TĂNG MỒNG MỘT TẾT GIÁP NGỌ.


 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual