CHÚC TẾT

                                                                             

            
     
           
                                              Đầu năm xin chúc anh em
   Chăm lo nhà cửa từ trong ra ngoài.    
    Mỗi khi có lệnh vợ sai.    
    Nhanh tay, lẹ miệng: “ Có anh,… làm liền!”.
     Mỗi khi tới tháng lãnh tiền,
    Chẳng chờ vợ nhắc, giao liền, nhớ không?    
    Ra đường không được “lông bông”.
    Về nhà có bữa vợ  “tông” ra đường.
   Ăn nhậu thì phải biết lường,
   Bên đường có quán, đừng vào bia ôm,
   Lỡ vào thì gáng kỷ càng,
   Không nhìn không chạm, vào Hàng của em,
   Về nhà mà có mùi hương,
   Mùi hương hơi lạ, rồi đời anh ơi !
   Lại thêm bị xét bị la,
   Truy tìm dấu vết điều tra lòng vòng.
   Vợ anh tính khí hơi ngông,
   Ở nhà thì mắng thì la mặc tình.
   Ra đường chồng được chút tình
   Vợ lo vợ sợ ,  lại than mất chồng.
   Anh em nhớ lấy nằm lòng,
   Nhịn hoài nhịn mãi cho yên cửa nhà
   Biết đâu,  phước chủ, may thầy,
   Vợ suy nghĩ lại, thương chồng của em.
   Năm nay chúc Tết anh em,
   Có nhiều sức khỏe, đặng lo chuyện nhà
   Nấu cơm, giặt giũ, trong nhà,
   Xong xuôi công việc, chở bà đi chơi.
   Tứ đổ thì giảm năm mươi,
   Trai mình bỏ bớt, gái thì kiếm thêm,
   Rượu chè cũng giảm anh em,
   Uống rượu thì uống, chè thì xin thôi !
   Hút sách giảm bớt anh ơi,
   Hút chọn,  sách bỏ, vừa lòng vợ yêu.
   Cờ bạc thì cũng giảm luôn,
   Đánh bạc thì đánh, giảm cờ nhe anh.
   Nếu làm tốt những điều răn,
   Thích gì cứ nói, vợ anh… sẵn chiều. 
   Thôi thì cái phận làm trai,
   Mười hai bến nước, đục trong số trời.
NGUYỄN THÀNH KHÁNH  

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual