CHÚC TẾT MỪNG XUÂN- SÁNG TÁC VỌNG CỔ TRƯƠNG MINH NHỰT -GIỌNG CA BA PHƯƠNG
  


Ngựa hí chào xuân sang GIÁP NGỌ
Năm mới huy hoàng rước lộc to
"MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG" thời vận đỏ
Gia đình hạnh phúc quẳng âu lo.
TRƯƠNG MINH NHỰT (HD NK 68-75)Snowynguyen

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual