CHƠI

                                        

                                         (Thơ vui ngày Tết)
                              Tuổi tới bảy mưoi quá thọ rồi
                              Ăn mừng bằng cách cứ vui thôi
                              Đừng để thời gian đè nặng mãi
                              Tuổi già sưóng nhứt chỉ lo. . chơi.

                              Thời trẻ ta chơi đến tơi tả
                              Về già, thì cứ chơi tả tơi
                              Còn sức không chơi thì thãt phí
                              Chờ ngồi xe lăn, quá muộn rồi.
                             
                              Thú chơi, phải đổi luôn nhiều kiểu
                              Thì như thời trẻ khi đang yêu
                              Cần luôn thay đổi thêm nhiều thứ
                              Đời ngưòi ngắn ngủi, có bao nhiêu.

                              Trưóc tiên là thú chơi trăng hoa
                              Trăng sáng trời cao, nàng hằng nga
                              Không phải”trăng hoa”, mà tưỏng bở
                              Ngắm đưọc hằng nga, sướng quá mà
                             
                              Hoa là hoa kiểng và cây cảnh
                              Nào phải ‘bông hoa” thuở xuân xanh
                              Mai. lan, đào, cúc hay hồng quế
                              Đừng ngại bón phân, tiả ngọn cành.

                              Thú chơi thứ hai là chơi nhạc
                              Cao niên lại càng nên ca hát
                              Hò hát giúp ta thở đầy phổi
                              Thở tốt quí hơn cả bạc vàng.

                              Thú chơi tiếp theo là chơi chim
                              Nghe nhắc tới chim, ắt phải . . thèm
                              Nhớ chọn nhiều lông là chim TỐT
                              Luôn cho ăn uống, việc nên LÀM

                              Món chơi cao cấp là cờ tưóng
                              Vào cuộc đầu óc luôn”khẩn trương”
                              Lên xe, bắn pháo, đùng ra chiếu
                              Sưóng hơn”cờ ngưòi” Hồ Xuân Hương” (1)
                             
                              Và thú chơi nầy có nhớ chăng
                              Diển nôm là cái chuyện”làm ăn”
                              Xuống lên tùy lúc, hay chăng chớ
                              Không . . chơi ắt bị bà. . cằn nhằn

                              Luật Mỹ xa củ”tết on li”(Test only)
                              Ngưòi củ thưòng hay”thót on li”(Talk only)
                              Nghiã là không chơi mà chỉ nói.
                              Nhiều ông khoái nổ tận trời mây.

                              “Tết Ngựa” sẽ về nay mai thôi
                              Múa bút vài câu để mua vui
                              Mến chúc gái trai già trẻ mãi
                              Ta tặng cho nhau MỘT NỤ CƯỜI.

                                                                     Hoài Việt
(1) “Đánh cờ ngưòi” của bà Hồ Xuân Hưong hay lắm. Muốn biết đánh cờ. .ngưòi ra sao thì xin mở tài liệu ra xem. HV “hổng dám” ghi ra đây .

                             

                             
                              
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual