NHỮNG NGƯỜI BẠN

                                                                           

   Tôi cầu cuộc sống cho,
   tôi Hoa,
   Cuộc sống đã cho tôi,
   vườn Hoa.
   Tôi cầu cuộc sống, 
   cho tôi một cái cây,
   Cuộc sống đã cho,
   tôi một rừng cây.
   Tôi cầu cuộc sống,  
   cho tôi một người bạn.
   Và cuộc sống,  
   đã cho các bạn đến với tôi,
   Các bạn đã luôn bên tôi, 
   trong những lúc.
   Tôi cần một bờ vai để dựa.
   một bàn tay để nắm.
   Các bạn là nhng trái tim, 
   để thấu hiểu, để cảm thông.
   Các bạn hãy cùng tôi, 
   đi sut cuc đời nầy nhé !

Nguyễn  Thành Khánh HD 66 - 73

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual