NHỚ GIÁNG SINH

                                                                         ta gã trai, 
     rượu đêm dài và gái thâu đêm 
     hư từ buổi, 
     bỏ trường đi luân lạc 
     đêm thâu đêm bên người son phấn nhạt 
     đêm qua đêm canh súng trận giết người 
     mà đêm nay quỳ dưới Chúa Ba Ngôi 
     mà đêm nay ... lòng như còn trong trắng                           
     ta ác quỷ 
     quỳ giữa đám thiên thần áo trắng 
     đêm Giáng Sinh, 
     trốn trại ghé thăm trường 
     lòng thanh... tục, 
     bỗng như đường sin uốn lượn 
     một nửa gian tà cộng một nửa chính nhân 
     ..... 
     chỉ muốn ghé môi hôn 
     trên má thiên thần!!! 
     để biết thế nào là: 
     thiên thần khác hơn quỷ nữ! 
     PHAN ANH DŨNG 
  
Cho những thiên thần áo trắng mùa Giáng Sinh trường Providence 1974
 

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual