CHO CHIẾC KHAN TANG CHIỀU NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI

                                                                       

               
                 


                         

     Xuân tươi 
    mai nở nụ đầu 
    Em gom hoa kết theo câu thơ chàng 
    Mai vàng trước nắng chói chang 
    Trải muôn sắc thắm trên ngàn ý thơ 

    Hạ hồng 
    em ngủ võng trưa 
    tóc chia trăm ngã gió đưa đưa hững hờ 
    Xuyên cành vài vạt nắng thưa 
    Soi trong dáng nhỏ bài thơ tự tình 

    Thu vàng em chép tâm kinh 
    Tiễn người yêu dấu dặm nghìn xa xôi 
    Gió đùa chiếc lá xa khơi 
    Em hiu hắt giữa lưng trời mù sương 

    Đông buồn 
    em chích khăn tang 
    Tiễn người yêu đã chiến trường tan thây 
    Áo sô phủ kín vai gầy 
    Tình em chết với cỏ cây ngậm ngùi! ....


PHAN ANH DƯ


 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual