TRĂNG


      Tưởng tượng rằng,       
ta không có nhau       
sáng anh đi,       
không ai thăm hỏi, 
      chiều em về,       
không người điện thoại  
     không ai nói,       
nên chẳng người nghe       
sáng cô đơn       
chiều buồn quạnh quẽ       
ta một mình,       
em đơn lẻ      
 buồn không em?       
Tưởng tượng thêm,       
Em ngủ dậy,       
Chẳng ai chờ đợi       
Anh đi đâu       
không người hỏi thăm 
      ta lặng thầm       
như hai đứa câm       
đi làm. . . về ngủ       
buồn không em?
TRĂNG. PHAN TRƯỜNG ÂN
VUI LÒNG CLICK PLAY ĐỂ NGHE NHẠC.
Tưởng tượng rằng,
ta không có nhau
sáng anh đi,
không ai thăm hỏi,
chiều em về,
không người điện thoại

không ai nói,
nên chẳng người nghe
sáng cô đơn
chiều buồn quạnh quẽ
ta một mình,
em đơn lẻ

buồn không em?

Tưởng tượng thêm,
Em ngủ dậy,
Chẳng ai chờ đợi
Anh đi đâu
không người hỏi thăm
ta lặng thầm
như hai đứa câm
đi làm. . . về ngủ

buồn không em?

PTA

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual